Biserica UNESCO

Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. Romani 12,15.

Parohia Ortodoxă Română Desești, cuprinde comunitatea credincioșilor ortodocși din satul Desești, cu un număr de aproximativ  700 de suflete. Parte a Maramureșului istoric, satul Desești este amintit pentru prima dată la 20 martie 1360, în contextul emiterii de către Regele Ungariei Ludovic de Anjou, a unei diplome prin care se conferă românului Dragoș, șase moșii de pe Valea Marei, printre care și satul Desești.

Despre Biserica

Biserica parohială ortodoxă a satului Desești, cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, monument UNESCO din anul 1999, s-a construită după anul 1717 și înglobează caracteristicile specifice tipului maramureșean de secol XVIII, cu acoperiș în două poale și cu pante repezi, cu amplasarea turlei deasupra pronaosului și volumetrie armonios proporționată.

Pictura parietală a Bisericii

Pictura parietală a Bisericii din Desești, datată cu anul 1780, este redată într-o manieră naivă rusticizată, avându-i ca autori pe Radu Munteanu alături de ucenicul lui Gheorghe amintiți în două inscripții din absida altarului și pronaos. Unii cercetători, pe baza analizei stilistice comparative, înclină să atribuie pictarea iconostasului lui Alexandru Ponehalschi.

Satul Desești

Satul Desești, a fost de-a lungul timpului un mediu prielnic pentru dezvoltarea unor atitudini sociale și culturale. Într-un astfel de climat se fixează din anul 1979 în fiecare toamnă, Serile de poezie Nichita Stănescu, de la care nu a lipsit nici marele poet alături de toți cei care au lăsat semne, ce vor rămâne în istoria literaturii române.

Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi

Proiectul își propune ca obiectiv general creșterea calității vieții pentru 260 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Satul Copilăriei- Plaiul Soarelui

Si-a propus realizarea unei infrastructuri sociale unice, un sat social maramureșean cu 10 case de tip școală: casa cămeșii, casa olarului, casa cărții, casa pictorului, casa tâmplarului, etc.

Centrul de zi pentru familiile cu copii Sf. Brâncoveni

Proiectul Centrul de zi pentru familiile cu copii - Sfinții Brâncoveni își propune ca obiectiv: Îmbunătățirea accesului la servicii sociale, de educatie extra-curiculară, culturale, consiliative și psiho-suportive, a familiilor și copiilor, pentru combaterea marginalizării și excluziunii sociale.

Scoala de vară Artă și Solidaritate

Acest proiect a debutat în anul 2004, prin organizarea câte unei tabere anuale pentru copiii din orfelinate și artiști plastici. Anii au trecut, și de la primii studenți participanți, taberele s-au bucurat de prezența unor nume de referință din pictura contemporană.

Preoții Slujitori

În șirul preoților slujitori ai acestei reprezentative biserici a Maramureșului, ne sunt cunoscuți: pe la 1709 Daniel Pop de Desze, Ioan Drăguș(1738-17540, după 1754 popa Ștefan din Giulești și Andreiu tot din Giulești, Dunca Moise consemnat în inscripția din absida altarului în anul 1780, Pop Toader, Petru Verdeș(1798-1838), Ioan Bud(1838-1845), Ioan Darabanth (1845-1853), Ioan Crișan(1865- 1905), Andrei Șerbac (1905-1934), Dragoș Eugen(1934-1968), Sighartău Ioan( 1969-2013). Din anul 2013 oficiul de paroh, a fost încredințat preotului Ioan Ardelean, transferat din Parohia Hoteni.

Ce spun vizitatorii noștrii

Image credits: Alexandra Gogu

Vă așteptăm cu drag la noi!