Proiecte sociale

Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. Romani 12,15. 

Nu doar lucrătorul face lucrarea, ci si lucrarea  face o parte din lucrător.  Să faci bine, îți face și ție bine. Primele noastre proiecte sociale, au fost orientate spre copiii instituționalizați și au început în urmă cu  22 de ani.  În Biserică însă, nimic nu începe cu noi și nici nu se va sfârși. Unele dintre proietele sociale implementate de noi, sunt de mult trecute. Altele, precum cele ce se amintesc, se arată acum . Poate fi oricine parte din ele: fie dând, fie luând.

1. Biserica alături de grupurile defavorizate
din teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Este un proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Se implementează în parteneriat, de către Parohia Ortodoxă  Desești – ca solicitant al finanțării și lider de parteneriat, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Asociația Filantropică Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul și Asociația Vis Juventum, pe o perioadă de 3 ani. Proiectul își propune ca obiectiv general creșterea calității vieții pentru 260 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul GAL Mara-Gutâi(13 comune  cu satele aparținătoare, din cadrul Protopopiatului Sighet și orașul Cavnic)  din care 10% persoane de etnie roma, prin furnizarea unei intervenții integrate orientate în trei domenii strategice: social, ocupare, desegregare/nediscriminare.

Mai  în concret, se propune înființarea și furnizarea a 2 noi servicii sociale în Desești: Centrul de zi pentru familiile cu copii și Centrul de asistență comunitară. Prin acestea se  completează o finanțare nerambursabilă hard de infrastructură socială finanțată în cadrul unei SDL(Strategie de dezvoltare locală) pentru Parohia Ortodoxă Desești. În cadrul celor 2 servicii amintite cei 260 de beneficiari dintre care 70 de copii, 130 de adulți apți de muncă și 60 de bătrâni, vor beneficia de  servicii de informare și consiliere, activități educative extra-curriculare, formare de deprinderi de viață independentă, formare profesională,   acces pe piața muncii, orientare și mediere pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă, asistență medicală, o masă caldă,  etc. Bugetul proiectului este de 4.593.680,90.

Ajutor pentru găsirea unui loc de muncă.
 
Sunt multe feluri în care poți fi de ajutor cuiva . Unul este și
acela, de a ajuta pe cineva să se ajute singur. Mi se pare cel mai
demn pentru cel ajutat. Se potrivește aproape oricui și în plus ține
mai mult. A contribui pentru găsirea unui loc de muncă, e un astfel de ajutor, și unul din rosturile acestui proiect.

2. Proiectul de infrastructură socială Centrul
de zi pentru familiile cu copii Sfinții Brâncoveni

Este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală  prin GAL Mara-Gutâi, si are un buget total de 609.793 lei. Prin acest proiect s-a propus reabilitarea infrastructurii   Centrului de zi pentru familiile cu copii Sfinții Brâncoveni.

Proiectul Centrul de zi pentru familiile cu copii – Sfinții Brâncoveni își propune ca obiectiv: Îmbunătățirea accesului la servicii sociale, de educatie extra-curiculară, culturale, consiliative și psiho-suportive, a familiilor și copiilor, pentru combaterea marginalizării și excluziunii sociale.

Centrul de zi pentru familiile cu copii – Sfinții Brâncoveni, va avea ca beneficiari direcți, copii și părinți  aflați în dificultate:

Activitățile care se vor desfășura în cadrul Centrului de zi pentru familiile cu copii, pentru îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor vor fi cele de:

Rezultatele pe care proiectul propus le prevede sunt următoarele

3. Proiectul Satul Copilăriei de la Desești

Proiectul Satul Copilăriei de la Desești, și-a propus realizarea unei infrastructuri sociale unice, un sat social maramureșean cu 10 case  de tip școală: casa cămeșii, casa olarului, casa cărții, casa pictorului, casa tâmplarului, etc. Acest proiect va găzdui tabere de creație, ateliere de lucru de tip școală pentru învățarea meseriilor tradiționale din lumea satului, activități recreative și de agro-turism prin înființarea unei structuri de economie socială, jocul satului, șezători, etc.

Proiectul debutează prin parteneriatul dintre Parohia Ortodoxă Desești și Firma Arkiland AB din Suedia, a Arhitectului maramureșean Dinu Dunca. Primele 4 case sunt în acest moment în curs de edificare. Resursele obținute și cu ajutorul prietenilor copiilor și ai satului maramureșean insuficiente în acest moment nădăjduim să ne ajute la ducerea la bun sfârșit a acestui proiect.

4. Proiectul -Școala de vară - Artă și
Solidaritate creștină

Acest proiect a debutat în anul 2004, prin organizarea câte  unei tabere anuale pentru copiii din orfelinate și artiști plastici. Anii au trecut, și de la primii studenți participanți, taberele s-au bucurat de prezența unor nume de referință din pictura contemporană, din mai multe țări europene precum : Anglia, Belgia, Germania, Suedia, Ungaria, Ucraina, Elveția, Olanda. Numărul copiilor  participanți din întreaga țară, ca și al artiștilor a crescut atât de mult, încât a fost necesară o reformulare a conceptului într-o școală de vară cu participanți pe întreaga perioada de vacanță, în grupe de câte 10 copii și 10 artiști plastici.

Bilanțul acestui proiect după 16 ani, aduce în prim plan cifre semnificative, aproape de o mie de copii din comunitate sau din orfelinat participanți, aproximativ 500 de pictori, sculptori, muzicieni, ceramiști, meșteșugari sau lăsat purtați de farmecul și  bucuria copilăriei, a pânzelor pictate, a lemnelor și pietrelor cioplite, a cântecelor și jocurilor, pe ulițele satelor Hoteni și Desești, câștigând clipe înălțătoare. Peste 500 lucrări de artă, au fost realizate în acești ani. Unele dintre ele de certă valoare, se află în colecții particulare în urma scoaterii lor la licitație pentru a fi vândute și a sprijini proiectele sociale implementate de noi. Altele au putut fi văzute în expozițiile organizate de-a lungul timpului în diferite locații. Alte sute de  lucrări, poartă semnul introspecțiilor diagnostic, al refulărilor eliberatoare sau al căutărilor creative și dobândesc lumină din perspectiva observării etapelor devenirii și  împlinirii unor mari personalități ale artei contemporane.

Vă așteptăm cu drag la noi!